Terugblik op gemeentezondag november 2015

Op 22 november hebben we als bestuur Kerk en Campus een gemeentezondag georganiseerd. Vanaf half september zijn we bezig geweest de vele facetten van kerk en campus te verkennen en die ons eigen te maken. De gemeentezondag bood de gelegenheid iedereen op de hoogte te stellen van onze bezigheden en samen met jullie het gesprek aan te gaan over onze dromen voor de toekomst.

Als bestuur willen we graag de verbinding tussen kerk en campus verstevigen, waarbij we recht doen aan wat er al is. Dat is echter wel een proces dat tijd kost. Gevaar is dat je als bestuur al snel alleen bezig bent met de dagelijkse gang van zaken. Een voorbeeld daarvan is een van de eerste zaken waar we als bestuur van hoorden: de gevolgen van het wegvallen van de TU-subsidie voor het studentenwerk. Op de gemeentezondag hebben we als kerkgemeenschap toegezegd (in ieder geval tot zomer 2017) € 3000,- per jaar extra bij te dragen aan de huur van de Voorstraat. Ondertussen zijn we hard aan het nadenken over de financiering van het studentenpastoraat in de toekomst.

Op de gemeentezondag was er gelukkig in ook tijd om het te spreken over de dromen die we hebben voor de toekomst. Belangrijke punten daarin waren goede communicatie van bestuur met de gemeente en een wens om ons naar buiten te profileren. Daarnaast klonk er ook een vertrouwen in ons als bestuur door, waarvoor we jullie willen danken. 

Wij hebben de gemeentezondag als erg bemoedigend ervaren en waren erg blij met jullie opkomst, inbreng en de goede sfeer. We hopen jullie te mogen blijven ontmoeten in dit proces van verbindingen leggen tussen kerk en campus, bijvoorbeeld bij de komende dialoogtafels of op een zondagavonddiner.
Tot snel,

het bestuur Kerk en Campus.