Verslag gemeentezondag 10 april 2016

Tijdens de gemeentezondag zijn we met de volgende drie thema’s aan de slag gegaan: vitalisering, Kerk & Maatschappij en Kerk & Campus. Per thema volgt een kort verslag van wat er ter sprake kwam, gevolgd door enkele actie punten. Op volgende gemeentezondag willen we graag (kort) op alle actiepunten terug komen om de stand van zaken door te nemen.

Vitalisering 
Nog te beantwoorden vragen/ meenemen naar volgende keer..
– Vitaliteit is ook vitale financiën. Hoe staat het daarmee?
 is er iemand die wil nadenken over verlevendigen liturgie
– vraag voor smoelenboek leeft nog steeds, wie wil dit trekken?

Er gaat veel goed / er is veel vitaal: van belang dit te (h)erkennen/benoemen om te kunnen behouden.

  • Cantorij
  • Overweging; dankzij pastores en voorbereidingsgroepen. Voorbereiding door de groepen wordt hoog gewaardeerd!
  • Muzikale bijdragen op cantorij loze dagen
  • Jongerendiensten (zoals nu tijdens deze bijeenkomst: uitwisseling met Leiden)

Maar: we zijn een gemeenschap waarin iedereen veel doet, dat maakt de vitaliteit kwetsbaar. En: we doen veel maar vergeten dit vaak aan elkaar te vertellen!

Er is behoefte aan het (her)winnen van vitaliteit:

  • Denkend aan de grootte van onze gemeenschap: nadenken over het laten groeien: enerzijds: meer mensen om taken mee te delen; anderzijds ook meer mensen laten genieten van alles wat wij hebben / doen
  • Zoeken van samenwerking met andere groepen (om bovenstaande redenen)

Hoe denken we mensen te bewegen vaker naar diensten te komen?

  • Verstaanbaarheid beter (is nu reden om niet te komen)

ACTIE 1:

Alie gaat kijken of er een ‘oefening in voordracht’ te regelen is met logopediste Hanah.

ACTIE 2:

Mattijs gaat kijken of hij voor het kinder-kerstspel samenwerking kan vinden met andere kerkgemeenschappen.

ACTIE 3:

Werkgroep pastoraat gaat een avond over levenseinde vragen organiseren, ook open voor mensen buiten onze gemeenschap.

ACTIE 4:

Alie, Ton (vd Heijden) en Jooske melden zich spontaan om de activiteitencommissie weer nieuw leven in te blazen.

Het welkom bij entree door Gerke wordt bijzonder gewaardeerd. Als Gerke er niet is zou het mooi zijn als iemand anders van het bestuur dit overneemt.

Proefballon van het bestuur: Uitnodiging per mail voor de a.s. dienst, al 2 keer proef gedraaid. Wordt gewaardeerd (wel namens wie er onder zetten..).

  • Het noemen van pastoor-van-dienst was in verleden ‘not done’; we noemen het nu wel in het vertrouwen dat het kan werken als extra stimulans.

Vraag aan voorbereidingsgroepjes om de gegevens door te geven aan Anke.

Kerk en maatschappij

Veel animo om iets te doen! Zowel met vluchtelingen als ook contact zoeken met de bestaande Marokkaanse gemeenschap. De bestaande acties binnen Delft, zoals het werk van Bruggen Bouwen Delft en Dag van de Dialoog ondersteunen.

ACTIE 5

Luitgard en Anneke gaat samen kijken wat er op het gebied van uitwisseling / contact Marokkaanse gemeenschap wenselijk / mogelijk is.

ACTIE 6

Neli en Hans gaan met stichting Present overleggen wat wij als gemeenschap actief kunnen doen met deze doelgroep.

Kerk en Campus

Nog te beantwoorden vragen/ meenemen naar volgende keer..

communicatie: ook vanuit onze gemeenschap naar campus breed, weten ze (de studenten) daar wat wij (= kerk) doen? 

Om te bepalen waar de verbinding moet komen is het van belang te weten hoe het netwerk in elkaar zit. Positief is dat de ‘veldverkenners’ inmiddels een aantal keren bij elkaar is geweest. (de veldverkenners zijn een groep mensen uit onze gemeenschap,  die een netwerk hebben op de campus en vanuit die rol meedenken met pastores waar kansen en mogelijkheden liggen.)

Er wordt geconstateerd dat er een grote behoefte is aan kennis vanuit de gemeenschap naar het werk van de pastores op de campus.

ACTIE 7

De volgende gemeente zondag staat in het teken van deze kennismaking met het werk van pastores. Een werkgroepje (Kees, Bart, Pieter, Anke, Tineke, Martien) gaat samen met de pastores aan de slag om dit voor te bereiden.

ACTIE 8

Er is op de TU een groep studenten die ism vluchtelingenwerk, taalles willen geven aan Syrische vluchtelingen. Tineke gaat contact zoeken om te vragen of wij als gemeenschap op enige wijze een bijdrage kunnen leveren.

Delft, 11 mei 2016, Els Beekhuis van der Weijde