Inspiratie: Bruggen bouwen

15 - Bruggen bouwen - foto Delftse Post PDF 4-2-2015

Delftse Post, 4 februari 2015 | foto Fred Nijs

Wouke Lam

Op 21 januari 2015 heeft het platform voor levensbeschouwing en religie een Verklaring van Vrede en Verbinding uitgebracht. Het platform is een samenwerkingsverband van verschillende levensbeschouwelijke en religieuze groepen in Delft. Dit platform is eind 2009 opgericht en is ontstaan vanuit een initiatief van de Raad van Kerken in Delft. Ik maak sinds eind 2013 deel uit van dit platform. Niet als formele vertegenwoordiger van de kerk aan het Noordeinde, maar wel vanuit mijn oecumenische achtergrond.

De Verklaring van vrede en verbinding vormt het startpunt voor een aantal activiteiten gericht op het verbinden van mensen met verschillende achtergronden in Delft. De volledige tekst van de verklaring is te vinden via sites.google.com/site/platformlenrdelft/verklaring-van-vrede-en-verbinding

Als je je betrokkenheid wilt uiten door een adhesiebetuiging, stuur dan een mail naar platformlenrdelft@gmail.com. Voor vragen kun je daar ook terecht, maar natuurlijk ook rechtstreeks bij mij.