Inspiratie: Dag van de dialoog

Dag van de Dialoog in Delft – ervaringen

door: Wouke Lam

05 Dialoog 1Op 13 november 2014 deed Delft voor het derde achtereenvolgende jaar mee aan de Dag van de Dialoog. Door de hele stad heen werden op verschillende tijdstippen dialoog-tafels georganiseerd. Aan een dialoog-tafel gaan 6-8 personen onder begeleiding van een gespreksleider met elkaar in dialoog over een centraal thema. In 2014 was het thema ‘Meedoen’.

De dag startte om 8 uur met een ontbijt in Lumen, waarbij ook wethouder Raimond de Prez aanwezig was. Bij ons op Voorstraat 60 kwamen zowel ‘s ochtends, ‘s middags als ’s avonds enkele mensen van onze ‘kerk aan het Noordeinde’ en van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft bij elkaar om over het thema te praten. De meeste deelnemers kwamen echter van buiten deze beide geloofsgemeenschappen. Carla Sizoo, Erik de Groot en Wouke Lam waren de procesbegeleiders.

Na een korte kennismaking, volgde de fase van ervaringen delen. Prachtige persoonlijke verhalen en concrete ervaringen, gebeurtenissen, of situaties uit ieders leven werden gedeeld. Hierna volgde de fase van het dromen. De deelnemers verlieten nu hun concrete ervaringen en werden uitgenodigd om hun toekomstdroom rondom het thema te verkennen.

Eén van de deelnemers, Abdel Elyousfi, deelde met ons een gedicht dat hij had geschreven, toen hij met kleine kinderen kunst had gemaakt.

De kleine schepper

Met klei tover ik een hand
Met kleuren verf ik het licht
ik bouw mijn wereld
en maak een gedicht
Alles is wonderlijk!
Ik ook!

Een andere deelnemer, Gerla Voorbraak, verwoordde het zo:

Samen-leven: Iedereen helpt elkaar, boodschappen doen, verzorgen, mooi maken, kleren naaien etc. Iedereen kan zichzelf zijn. Er is geen honger, pijn en lijden wordt verlicht, verdriet gaat over in een lach!

In de laatste fase, doen, stelden we vragen als:

  • Welke eerste stap kun je zetten om deze droom waar te maken?
  • Hoe kan je zelf meer meedoen of anderen meer laten meedoen?

05 Dialoog 2De uitwisseling van ervaringen, ideeën en dromen creëerde ruimte voor een gelijkwaardig gesprek, inspiratie en nieuwe inzichten. De dialoog vormde een prachtige basis voor wederzijds respect. Na de sessie van 2 uur, spraken velen nog lang na over hoe ze het ervaren hadden om zo met elkaar in gesprek te zijn. Verbonden in verscheidenheid!

Volgend jaar doen we vast en zeker weer mee!!!

 

Dag van de Dialoog in Delft (13 november 2014) – aankondiging & uitnodiging

door: Wouke Lam

Onder de vlag van Nederland in Dialoog wordt in een groeiend aantal steden en gemeenten door het hele land jaarlijks de Dag van de Dialoog georganiseerd. Deze dialoogdagen vormen samen de Week van de Dialoog. Tijdens de Week van de Dialoog wisselen rond 24.000 Nederlanders aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit. Daardoor ontstaan nieuwe verbindingen tussen mensen, nieuwe inzichten en impulsen voor persoonlijke acties.

Dag van de Dialoog Delft
Delft doet voor het derde achtereenvolgende jaar mee. Op 13 november 2014 worden door de hele stad heen op verschillende tijdstippen dialoog-tafels georganiseerd. Aan een dialoog-tafel gaan 6-8 personen onder begeleiding van een gespreksleider met elkaar in dialoog over een centraal thema. In 2014 is het thema ‘Meedoen’. Aan de hand van de dialoogmethodiek gaan deelnemers met elkaar in gesprek. Zo’n gesprek duurt ongeveer twee uur.

Gasten aan Tafel
Als ‘kerk aan het Noordeinde’ geloofsgemeenschap treden we ook dit jaar weer op als gastvrouw of –heer.  We organiseren de tafels dit jaar samen met de Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft, waarbij wij zorgen voor de coördinatie en organisatie. Zodoende hebben we 2 gebouwen tot onze beschikking: Voorstraat 60 en Noordeinde 4. We hopen weer een ochtend-, een middag- en een avondtafel te organiseren (en misschien wel meer dan 3, afhankelijk van het aantal deelnemers). Onze gespreksleiders zijn: Erik de Groot, Wouke Lam en Carla Sizoo

Wil je meedoen aan een van deze dialoogtafels, geef je dan op bij Wouke Lam: wouke@xs4all.nl onder vermelding van je naam, adres, telefoonnummer en eventuele voorkeur voor dagdeel: ochtend, middag, of avond. We nodigen je van harte uit ook mensen van buiten onze kring uit te nodigen. Wij zorgen er voor, dat iedereen die wordt aangemeld, bij een tafel wordt ingedeeld.

Meer achtergrondinformatie is te vinden op http://www.delftindialoog.nl/welkom-welcome/