Inspiratie: Voor de liefde is meer nodig dan een bos rode rozen

Ria Breugem

Wie zondag 15 februari in de kerk was, was getuige van een echt, maar verdrietig verhaal. De veranderingen binnen onze gemeenschap hebben blijkbaar voor nogal wat tegenstellingen gezorgd. Renske gaf openlijk blijk van haar vertwijfeling en dat was goed wat mij betreft.

De lezing was uit Kolossenzen 3:5-17

Hoe worden wij van zelfzuchtige zelfjes weer leden van één lichaam? Die Paulus was zo gek nog niet. Maar wat wist hij wat wij niet weten? Waarom heeft hij geen praktische instructie bijgevoegd om van die oude mens een nieuwe mens te maken? Hoe lang blijven we elkaar en onszelf kruisigen?

Ja waarschijnlijk is daar een crisis voor nodig, zoals Renske suggereerde. Bij mijzelf in ieder geval wel. Toen ik het niet meer wist, heb ik toegegeven dat ik het niet meer wist. Heb ik toegegeven dat ik het niet alleen kon en dat anderen mij ook niet konden helpen. Toen ik toegaf dat ik was blijven hangen in de ‘ikke-zelf-doen’ fase kon ik mezelf klein maken. Zo klein dat ik er bijna bang van werd. Maar toen gebeurde er iets…..

Ik werd gezien in mijn kleinheid en opgetild. Nu ik mijn kleinheid doorzie, kan ik zien hoe ik ben bedoeld. Het lukt nog lang niet altijd om te zijn zoals ik ben bedoeld, maar oefening baart kunst. Er is ons geleerd dat we kapitein moeten worden op ons eigen schip. Dat is mooi, maar ook een kapitein kan niet zonder kompas.

Mijn kompas is iets buiten mij wat mij aanstuurt en het schip in de goede richting laat varen. Ik noem het de Heilige Geest. Ik vraag tegenwoordig domweg om leiding van de Heilige Geest bij iedere kwestie of dilemma, in het besef dat mijn eigen denken tekort schiet. En dat niet mijn wil, maar Zijn Wil geschiedde. Ik vaar er wel bij!

Zou het iets zijn als we als Kerk aan het Noordeinde ook onze kleinheid belijden en bij de keuzes die gemaakt moeten worden leiding vragen aan de Heilige Geest? Niet ons eigen denken en zeker weten op de voorgrond, maar ons in alle bescheidenheid als instrument laten inzetten. En zouden we ons kunnen scholen in vaardigheden die de nieuwe mens in ons wakker maakt? Opdat we ons werkelijk bewust worden dat er naast deze werkelijkheid een andere werkelijkheid bestaat.

Wat een uitdaging met Goede Vrijdag en Pasen in het verschiet en stuur toch maar die rode roos als je iets hebt goed te maken……