Crèche

Iedere zondag is er tijdens de kerkdienst crèche voor de kinderen van 0 tot 6 jaar. Het aantal aanwezige kinderen varieert tussen de 2 en 12. De leiding bestaat uit ouders van de crèche- kinderen, tieners, twintigers en een oppas van het eerste uur.

Sint Maarten 3

Na binnenkomst gaan de kinderen vrij spelen, tekenen of knutselen. Spontaniteit staat voorop, we vinden het belangrijk dat de kinderen zich op hun gemak voelen en het gezellig hebben met elkaar. Na ongeveer een half uur gaan we met elkaar aan tafel om wat te eten en te drinken. We noemen de namen van kinderen en leiding en zingen samen het lied “Kijk eens om je heen” van Hanna Lam. Daarna lezen we een verhaal uit de Prentenbijbel en soms gebruiken we het tijdschrift Bonnefooi. Afhankelijk van de leeftijd van de aanwezige kinderen, praten we verder over het verhaal, spelen het na of knutselen erover. Vooral de kleuters hebben vaak al heel wat te vertellen.

Sint Maarten 1

Aan het einde van de kerkdienst komen de kinderen terug in de kerk om samen met de gemeente de dienst af te sluiten. Dat levert soms vrolijke taferelen op bij de trapjes van het podium.

Drie keer in het jaar komen de kinderen van de crèche en kindernevendienst samen in optocht de kerk in: rond Sint Maarten, Driekoningen en op Palmpasen. Van tevoren lezen we het verhaal over Sint Maarten, de wijzen uit het oosten of Palmpasen en oefenen we met de kinderen een bijpassend lied. Dit lied wordt door de gemeente gezongen als de kinderen met hun zelf geknutselde lampion, verkleed als koning of met hun palmpasenstok de kerk in lopen. Voor de kinderen vaak een hele belevenis!