Kindernevendienst: Waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn…..

Onze kinderen gaan met ons mee naar de kerk. Ze komen graag want de kindernevendienst is echt op hen gericht.  De kinderen zitten samen aan een grote tafel, lezen elkaar het bijbelverhaal voor,  en werken met het verhaal op een creatieve manier.  Het bezig zijn met de verhalen is heel belangrijk voor onze kinderen. ‘Wat gaan we doen?” is het eerst dat ze vragen als we met de kinderpaaskaars vanuit de kerk naar onze eigen ruimte gaan.

Elke zondag is anders. Soms zij er wel tien kinderen, soms slechts eentje. Maar er is altijd een ouder die zich voorbereid heeft om met de groep te werken. We maken vaak  gebruik van de tijdschriften ‘Bonnefooi’ en ‘Kind op Zondag.’ We borduren voort op wat ons inspireert in het dagelijks leven en putten uit onze tradities.
De kindernevendienst is geen zondagschool. De ouders vertellen niet zozeer maar nodigen uit, stellen vragen. Ze proberen zo dicht mogelijk bij de beleving van de kinderen te blijven en hen aan het woord te laten.
Twee voorbeelden >> ‘Hemelvaart’ en >> ‘Sint-Maarten’

De zes ouders van de kindernevendienst werken nauw samen vanuit het motto van onze kerk:  ‘Verbonden in verscheidenheid.’ We organiseren samen een Kerstspel en oefenen dat met de kinderen op de zondagen van de Advent. Vaak doen er ook kinderen mee die niet of weinig naar onze kerk toekomen. Op Kerstochtend wordt het spel in de kerk gespeeld tijdens een echte kinderdienst. Tijdens de Vastenperiode werken we naar Pasen toe met een project. Aan het einde van ons kerkjaar (eind juni) gaan we samen naar de Delftse Hout.