Cantorij

“Het is zo leuk als koor, want de groep is heel hecht”.

De cantorij van kerk op het Noordeinde zingt drie keer per maand. Zij oefent op maandagavond en op zondagmorgen voor de dienst op de Voorstraat 60.

De cantorij bestaat in totaal uit vijftien geoefende zangers, ongeveer even veel mannen als vrouwen. Bijna iedereen zingt al heel lang mee in de cantorij. De cantorij zingt zowel samen met de gemeente als solistisch, meestal meerstemmig. Samen met de gemeente zingt ze uit een breed, oecumenisch repertoire, variërend van Huub Oosterhuis tot het Nieuwe Liedbok. Solistisch zingt ze tijdens het delen van brood en wijn en tijdens de collecte. Hier kiest ze voor klassieke muziek uit verschillende periodes, soms a capella, meestal met pianobegeleiding. Tijdens de Goede Week (Goede Vrijdag en Pasen) en Kerstmis worden speciale muziekstukken uitgevoerd zoals de Via Crucis van Franz Liszt.

De cantorij

De cantorij