Ontmoeting met Marokkaanse bewoners van Delft

Anneke Kroesen

Op een gemeentezondag in mei 2016 is er een werkgroepje gevormd, die de voorbereiding zou organiseren tussen een ontmoeting ( of meerdere ontmoetingen) van onze gemeenschap en de Marokkaanse moskee aan de Vulcanusweg in Delft.
Doel:  Elkaar als bewoners van Delft beter leren kennen. Weten wat elkaars zorgen/ vreugden zijn.
We hopen dit te realiseren over een langere tijd, meerdere jaren.

Een werkgroep, Kees Kruiff, Hans Breugem, Luitgard van der Heiden en Anneke Kroesen is hiermee aan de slag gegaan.  In het afgelopen jaar zijn er met het bestuur van de Marokkaanse Moskee, te weten Abdelmalek Khamkhani en Abdoel Achalhi   een aantal gesprekken geweest om dit voor te bereiden.

Ons initiatief werd positief ontvangen. Abdelmalek en Abdoel vertelden ons over hun activiteiten in de moskee. Naast de religieuze bijeenkomsten  is daar Arabische les voor kinderen, huiswerkbegeleiding, Nederlandse les voor mannen en  vrouwen. Ook cursussen signalering radicalisering, opvoedcursussen. Op oudjaar worden buurtvaders ingeschakeld om de jeugd op straat wat rustig te houden. Maar ook hebben mannen op die avond  hun eigen moskee bewaakt. Want  zo vertelden ze: de polarisatie in de Nederlandse samenleving wordt steeds meer als een grootste probleem ervaren. Groepen worden tegen elkaar opgezet en vervreemden van elkaar.
Abdelmalek en Abdoel waren dan ook positief over ons voorstel om tussen onze gemeenschap en hun gemeenschap ontmoetingen te arrangeren. Met een zekere regelmaat, en mogelijk voor een langere tijd. Met als doel: elkaar te leren kennen, als bewoners van één stad, weet hebben van elkaars zorgen en vreugden.
Met elkaar zijn we tot een volgend opzet gekomen:

Ontmoeting op zondag 1 oktober 2017
Van  14.00 – 16.00 uur
In de Marokkaanse Moskee, Vulcanusweg 265A   

Gespreksthema: In de groepjes wordt het volgende uitgewisseld:

  • Waar liggen je wortels, waar ben jij of zijn  je ouders geboren en opgegroeid. Hoe woonde je daar?
  • Hoe vind je het wonen in Delft? Wat waardeer je? Wat mis je?

Het is de bedoeling dat ieder zijn/haar verhaal kan doen. We moeten  voorkomen dat er teveel  gediscussieerd gaat worden. Vriendelijke nieuwsgierigheid is  waardevol. Van beide kanten wordt geprobeerd ongeveer met 10 mensen aanwezig te zijn.