Financiën

Giften aftrekbaar met ANBI-status

Info over ANBI voor donateurs, inclusief voorbeeld contract (deels ingevuld).

Financieel verslag 2016

Lees hier het Financieel verslag over 2016.

Oproep bijdrage aan Kerk aan het Noordeinde

Ido de Boer, penningmeester

Via de bankrekening ontvangen we als gemeente giften om bij te dragen aan de kosten van onze zondagse vieringen. Een aantal mensen maakt maandelijks een vast bedrag over op deze rekening; anderen doen dat per kwartaal of jaarlijks. Wij hebben een goed verzorgde liturgie, die bekostigd wordt uit uw giften. Voor uw beeld: elke zondagse viering kost gemiddeld ongeveer €575,-. Uw bijdrage is van harte welkom. Alvast heel hartelijk dank voor uw gift. Bankrekeningnummer NL46 INGB 0004 1799 89, t.n.v. Stichting Delfts Studentenpastoraat.