Financiële verantwoording 2014

Cobi Faber, penningmeester kerk aan het Noordeinde

Het financiële jaarverslag 2014 van de OGD is afgerond en door de kascontrolecommissie, bestaande uit Annemarie Creemer en Arno Gelderblom, goedgekeurd. Het resultaat is helaas een negatief saldo van €1657. Dit negatieve resultaat kan verklaard worden doordat we in 2014 eenmalig geld hebben uitgegeven voor onze nieuwe naam en logo met een bijpassende website. Als we naar de structurele kosten kijken, zijn die ook dit jaar weer gedekt door de structurele inkomsten.

In onderstaand overzicht staan de inkomsten en uitgaven van 2014 in cijfers.

Inkomsten:

Giften                                               € 23.483
Deurcollectes                                    € 2.717
Goede doelcollectes                        € 4.499
Vleugel verhuur                                   € 970
Koffie, thee e.d.                                    € 179
Overig                                                    € 187

Totaal                                              € 32.035

Uitgaven:
Huur kerk                                         € 6.589
Cantorij                                             € 8.288
Pianist                                               € 4.396
Gastvoorgangers                            € 3.014
Vleugel                                                  € 320
Liturgie                                              € 1.495
Kinder-, jongerendienst, crèche     € 168
Bijzondere diensten                           € 172
Voorstraat 60                                  € 1.036
Goede doelcollectes                        € 4.499
Nieuwe naam, logo, website        € 3.372
Overig                                                    € 343

Totaal                                              € 33.692

Kortom, we zijn blij dat het negatieve resultaat beperkt is gebleven.

Vanaf deze plek willen wij jullie allen hartelijk danken voor de giften die jullie in 2014 hebben gegeven voor onze zondagse vieringen!

Tot slot, per 1 september 2015 ga ik stoppen als penningmeester van de kerk aan het Noordeinde. Als OGD Raad zijn we op zoek naar een nieuwe, enthousiaste penningmeester. Wie interesse heeft in deze taak, kan contact opnemen met Wouke Lam, Dirk Daniels of ondergetekende.