Noordeinde 4

Geschiedenis

De kerk aan het Noordeinde is van oorsprong de kapel van het ernaast gelegen Sint Joris Gasthuis dat al voor 1400 is gesticht voor het opnemen van vrouwelijke zwervers, vreemdelingen en zieken. De kapel is gebouwd in de tweede helft van de 15e eeuw. Omstreeks 1570 werd het gasthuis elders ondergebracht en na de Reformatie stond Willem van Oranje de kapel af voor kerkdiensten van de Rooms-Katholieken.

In 1764 werd de Sint Joris Kapel afgestaan aan de Lutherse Gemeente. Aan deze schenking herinnert ons een fraai geschilderd Latijns opschrift op de gaanderij en is als volgt vertaald: “De zeer edele en zeer aanzienlijke Bestuurders der stad Delft hebben dit kerkgebouw geschonken aan de kerk der Onveranderde Augsburgse Confessie in het jaar 1764”

Gebruik

In deze kerk houden de Evangelisch Lutherse Gemeente en wij, kerk aan het Noordeinde, onze erediensten. Daarnaast wordt de kerk veel gebruikt voor trouwdiensten, als repetitieruimte voor koren en het geven van concerten.

In het najaar van 1978 zochten we naar een geschikte kerk om onze oecumenische diensten in te houden. Zoals bij mensen die gaan samenwonen, wilden we een ruimte die voor ieder nieuw was. We hanteerden daarbij een aantal praktische richtlijnen, zoals beschikbaarheid, grootte en prijs. Onze keuze viel op de Lutherse kerk omdat die voldeed aan al onze eisen. De keuze pakte wonderlijk goed uit. Want de Lutherse opvattingen over liturgie, die in hun inrichting tot uitdrukking kwamen, houden het midden tussen de Romeinse en de Geneefse, de twee stromingen die we wilden verbinden. In onze liturgie wilden we de eenzijdigheden van deze tradities met elkaar verrijken.

Vrienden

Om dit unieke 600 jaar oude rijksmonument voor het nageslacht te bewaren, maken wij deel uit van de Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk. Daarin hebben wij samen met de Evangelisch Lutherse Gemeente en buren van het kerkgebouw, de handen ineen geslagen. Wij informeren gezamenlijk over deze activiteiten via  www.elgdelft.nl/over-de-kerk/stichting-vrienden-van-de-lutherse-kerk