Verslag van een mooie zondagsdienst..

Els Beekhuis – van der Weijde

Beste gemeenteleden,

Als kersvers bestuurslid mocht ik samen met de werkgroep ‘Kennen wij elkaar’ de dienst van de laatste zondag van het kerkelijk jaar mee helpen voorbereiden. Het begon bij het vormgeven van een moment om stil te staan bij de zorgen van afgelopen jaar. We wilden dit samen voor God neer leggen. Het werd een dienst met als thema “kennen wij elkaar?” gevolgd door een oproep om samen de dialoog aan te gaan.

De dienst was, in mijn beleving, er een van eenheid, warmte, harmonie.. in al onze verscheidenheid!

Allereerst: een volle kerk, fijn om te zien. Eric de Groot gaat voor èn zingt mee met cantorij ivm zieken aldaar..
Hans van Drongelen vangt zijn plek op tijdens het zingen: een mooie samenwerking!

We vragen God nadrukkelijk met ons mee te gaan, zoals naar voren komt in de lezing uit Exodus 33 waar Mozes tot God zegt: ‘Indien uw aangezicht niet meegaan zal, laat ons van hier niet optrekken!’

Treffender dan Ineke het zingt in het lied van Huub Oosterhuis kan ik het niet verworden: de vraag aan God: “Ken je mij? Wie ken je dan?” Vervolgens zingen we samen de droom uit lied 233: “wij zullen kennen zoals we gekend zijn… en er begint een nieuw leven”.

Tussen deze vormen van kennen bevinden wij ons! Laten we (meer en meer) moeite doen elkaar te kennen.

Als de kinderen terugkomen hebben ze (lege) droom-wolken bij zich met de vraag aan een ieder om zijn/haar droom op te schrijven. De dromen vormen het begin van de dialoog die we graag met elkaar aan gaan.