Pasen 2019: Jezelf verliezen om de ander te vinden

Renske Oldenboom

Achterliggende gedachte bij het thema voor Pasen is – met een mooi christelijk woord: ‘ontlediging’.
De Griekse term “kenosis” (ontlediging) gaat er traditioneel over dat Christus afstand doet van zijn goddelijkheid in zijn menswording. Jezus, de Messias, de zoon van God, doet afstand van zichzelf of zijn goddelijkheid om mens te worden met de mensen. Alleen zo kan hij er voor hen zijn, in zijn niet-goddelijkheid solidair met de mensen.
In ons werk, in ons leven, is dat soms ook aan de orde: wij doen afstand van (iets van) onszelf om de Ander (Ander met een hoofdletter, die goddelijk is, Levinas) te kunnen vinden.

Maar dat kriebelt toch ook ergens. Waarom afstand doen van jezelf?
Zijn wij niet juist steeds op zoek naar onszelf? We moeten onszelf toch verwerkelijken en waarmaken in het leven, onze talenten ontplooien en onszelf beter leren kennen? En waar staan wij dan eigenlijk voor, als het erop aan komt?
Marc de Kesel schreef onlangs een boek met de titel ‘Zelfloos’, dat ingaat op het probleem met ons ‘zelf’ in onze cultuur: aan de ene kant willen we ‘helemaal onszelf zijn’ en aan de andere kant willen we in bijvoorbeeld meditatie ‘loskomen van onszelf’. Toevalligerwijs wijdt hij ook  een hoofdstuk aan de film ‘Silence’.

Het Paas programma (18, 19, 20 en 21 april) voor Kerk aan het Noordeinde ziet er dan zo uit:
Witte donderdag 18 april: maaltijd met film: Silence
Filmmaker Martin Scorsese laat de spirituele zoektocht zien van een Jezuïet, een jonge pater, op zoek naar zijn verdwenen leermeester in het Japan van de 17e eeuw, waar christenen hun leven niet zeker zijn. De film is een bewerking van het gelijknamige boek van Shusaku Endo uit 1969. Terwijl hij zijn beproevingen doormaakt, vertelt Rodriguez ons over zijn twijfel aan zijn missie. Waarom blijft God stil? Is het christelijke geloof wel te verenigen met het wereldbeeld van de Japanners? Kun je trouw blijven aan je diepste geloof zonder dat te laten zien en wat zien anderen dan wel? Waar sta je voor? Wat is niet belangrijk?

Aanvang maaltijd: 18.00 uur
Aanvang film: 18.30 uur
Einde: (inclusief pauzes engesprek) 22.00 uur
Opgeven via:info@motiv.tudelft.nl (tot woensdag 17 april)

Goede Vrijdag 19 april: de ander verliezen
Cantorij zingt rond het thema jezelf verliezen en misschien ook God verliezen of je godverlaten voelen. Zie het stuk van Maria in deze Berichten!

OPROEP
We roepen iedereen op om een gedicht bij het thema te maken of te zoeken en in te sturen naar Hans van Drongelen: h.vandrongelen@motiv.tudelft.nl . Geef aan of je het zelf wilt voorlezen of liever niet.
We zullen dan een selectie maken van gedichten en die plaatsen als overdenkingen tussen de liederen.

Aanvang viering: 21.30 uur

Stille zaterdag 20 april: 
Er wordt géén Paaswake  gehouden in Kerk aan het Noordeinde. Dit jaar kiezen we ervoor om naar de Paaswake in de rooms-katholieke kerk aan de Raamstraat te gaan, in het Westerkwartier. Dit is de kerk van Franciscus en Clara.
Aanvang wake: 22.00 uur

Paaszondag 21 april:
Feestelijke viering o.l.v. pastor Günther Sturms rond het thema ontlediging: jezelf kwijtraken om de ander te vinden.
Met medewerking van de cantorij en voorbereidingsgroep.
Aanvang viering: 11.15 uur