Zeven vragen aan Anke

Zeven vragen…
Zeven korte vragen en zeven korte antwoorden. Zo willen we alle nieuwe leden van het bestuur voor kerk en campus in de gelegenheid stellen zichzelf te “pitchen”. Anke Poelstra bijt het spits af.

Waar was je, toen je gevraagd werd voor het nieuwe bestuur?
Eh, geen idee meer. Ik heb het eerst over de wijkkerkenraad gesproken met Tineke, maar al met al was het – denk ik – meer een proces dan een moment.

Hoeveel tijd had je nodig om je antwoord te bedenken?
Een paar weken denk ik, omdat ik nog nooit een voorzittersrol heb vervuld hiervoor en niet zeker wist of ik dat zou kunnen.

Wat doe je zoal in je dagelijks leven?
Ik werk bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (een waterschap). Ik werk bij de afdeling Afvalwaterketen als specialist gemalen en persleidingen en als accounthouder voor verschillende gemeenten.

Doe je ook nog ander vrijwilligerswerk?
Niet op dit moment.

Heb je het afgelopen weekend iets leuks gedaan?
Ja, ik ben naar Genève geweest met een groep vrienden om iemand die daar tijdelijk werkt, op te zoeken.

Wat motiveert je, welke rol speelt geloof en kerk daarin?
Ik geloof dat God ons elkaar heeft gegeven om iets moois van zijn wereld te maken. De kerk is er om daarin een voorbeeld te zijn, maar heeft ook als functie haar gemeenteleden een plek te geven om op te laden en op terug te mogen vallen. God ondersteunt ons en vergeeft ons als we weer eens iets stoms doen.

Waar staan wij als kerk over een jaar?
Over een jaar zijn we gewend aan de nieuwe situatie, is er een sterkere band tussen kerk en campus en werken we aan die mooiere wereld.