Fiscale aftrekbaarheid en periodieke overeenkomst

Ido de Boer, penningmeester

De activiteiten van de kerk aan het Noordeinde en van Motiv vallen beide onder de Stichting Delfts Studentenpastoraat voor het beheer van de financiën. Deze stichting heeft een status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze geldt met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2015. Aan deze status is een aantal fiscale voordelen verbonden. Voor donateurs zijn met name twee zaken van belang.

Ten eerste zijn giften aan de stichting (kerk aan het Noordeinde of Motiv) aftrekbaar. Dit geldt vanaf de belastingaangifte 2015. Hierbij geldt wel een behoorlijke drempel voor het totaal aan giften aan ANBI’s (goede doelen).

Ten tweede zijn giften aftrekbaar zonder de drempel indien een overeenkomst periodieke gift is afgesloten. Dit kan dus een flink voordeel opleveren voor de schenker en/of biedt ruimte voor een hogere gift. Hiervoor gelden enkele voorwaarden. De overeenkomst moet bijv. voor minimaal 5 jaar zijn en geldt niet met terugwerkende kracht. Er kunnen wel ontbindende voorwaarden worden opgenomen, zoals verlies van werk, arbeidsongeschiktheid of overlijden. NB: voor giften aan andere doelen zonder overeenkomst blijft dan de normale regeling met de drempel gelden.

Voor meer informatie of het afsluiten van een overeenkomst kunt u contact opnemen met de penningmeester van de kerk aan het Noordeinde (Ido de Boer, ido.deboer@hetnet.nl) of Motiv (Ton van der Heijden, heijden-verbiest@planet.nl). Zie ook de website van de belastingdienst voor info over een ANBI en giften.