Grachtengordel kerken in Delft

Luitgard Verbiest

De laatste dienst van 2015 was een gezamenlijke viering met andere kleine kerk gemeenschappen aan de Oude Delft en het Noordeinde, de z.g. grachtengordel kerken. Dat was in de Waalse kerk.
Dat was voor kerk aan het Noordeinde de start voor een regelmatig overleg met vertegenwoordigers van deze kerkgemeenschappen. Een extra aanleiding is het programmaboekje met een kringaanbod van gespreksgroepen, meditaties en lezingen. Ook wij kunnen daar onze activiteiten per seizoen in kwijt.

Wie zitten er in dit overleg? De vrijzinnig hervormden met  pastor Tina Geels, de Oud katholieken met Robin Voorn, de Doopsgezinden, de Lutheranen met Taco Smit, de Remonstranten en kerk aan het Noordeinde met mij als vertegenwoordiger.
Het bovengenoemde programmaboekje bestaat nu 3 jaar en in het overleg groeide de behoefte om meer te doen dan alleen een gezamenlijk programmaboekje uit te geven.
Hoe zou men het vinden als er daadwerkelijk een “huis” zou bestaan waar ontmoeting, bezinning en inspiratie mogelijk wordt gemaakt?  De term “stadsklooster” klonk vervolgens snel, in navolging van plekken in Den Haag en Rotterdam.
Daar zijn daadwerkelijk locaties waar mensen binnen kunnen lopen om rust te vinden en inspiratie op  te doen. Waar je ook naar elkaar om kunt zien, dus er werd in het overleg ook al snel aan de Jessehof gedacht.
Voor als nog zijn het gedachten en ideeën, in het overleg is er gekozen voor kleine stappen en natuurlijk polsen bij de achterban.

Reacties en suggesties zijn welkom. Het zou nog mooier zijn als iemand met mij mee zou willen naar deze overleggen. Het is een leuke groep mensen en buiten je eigen deur kijken is heel verfrissend!