Muziek in de kerk aan het Noordeinde

Kerk-aan-het-noordeinde-muziekIn onze vieringen spelen muziek en zingen een heel belangrijke rol. Zang geeft ons bidden vleugels. Muziek verbindt ons over de grenzen van de verschillende tradities heen. Daarom is het erg belangrijk dat we een representatieve keuze maken, uit alle bundels en uit alle stromingen. Je hoort bij ons liederen uit het Nieuwe Liedboek, je hoort veel Oosterhuis en je hoort nog veel meer.

De cantorij ondersteunt ons bij het zingen. Drie van de vier zondagen is ze present, zingt met de gemeente in wisselzang en zingt ook solo. Deze cantorij staat op hoog niveau, onder de bezielde directie van Thea Bakker. Als cantor is zij het middelpunt van onze muziek, in de keuze van de liederen, in de stimulering van de zangers en in het uitdagen van de gemeente om goed mee te zingen.

Twee pianisten begeleiden om beurten het zingen, Luba Podgayskaya en Herman van Rooijen. Zij zorgen ook voor een warm welkom aan het begin van de viering door alvast wat vrij werk te spelen.

Een zondag op de vier heeft de cantorij vrijaf. Dan is er een muzikale inbreng van anderen zoals zang van Anjo van Hemert, het blokfluitensemble El Rosj of het Arcadia dwarsfluitkwartet. De organisatie hiervan ligt bij van Ineke van Beelen. Zelf zingt ze ook in de vieringen.

>> Cantorij
>> Thea Bakker
>> Luba Podgayskaya
>> Herman van Rooijen
>> Anjo van Hemert
>> Arcadia
>> El Rosj

De cantorij

De cantorij

Thea Bakker, cantor

Thea Bakker, cantor

Herman van Rooijen, pianist

Herman van Rooijen, pianist