Bestuur

Het bijzondere van de kerkgemeenschap zit zowel in de verbondenheid met het werk van de pastores van Motiv op de campus als in het oecumenisch karakter dat de kerk aan het Noordeinde kenmerkt. Het oecumenisch karakter wordt enerzijds gewaarborgd door de bijzondere status binnen de Protestantse kerk. Sinds september 2014 heeft de kerk aan het Noordeinde de status van bijzondere wijkgemeente binnen de Protestante Gemeente Delft. Anderzijds is er een convenant met de katholieke kerk, in concreto de parochie van de Heilige Catharina. De bestuurlijke taken worden uitgevoerd door het bestuur van Kerk en Campus, waarin alle bloedgroepen vertegenwoordigd zijn. Het bestuur zet zich in voor zowel de kerk aan het Noordeinde als voor MoTiv, door beleidslijnen uit te zetten waar nodig en dienstbaar te zijn waar mogelijk.
Het bestuur is in het najaar van 2015 aangetreden. Wie zijn dit en wat hebben zij ons te zeggen? Hieronder volgt een reeks interviews met elk van de bestuursleden.