Werkwijze

Kerk aan het Noordeinde draait op de initiatieven en de veelzijdige inzet en participatie van de leden. Dat geldt voor de uitvoering en voorbereiding van de kerkdiensten zowel als voor de andere activiteiten. Er is een bestuursorganisatie die dit alles ondersteunt en de formele inbedding in de kerkelijke structuren – protestants en katholiek – bewaakt. En natuurlijk is er de professionele ondersteuning van de pastores en van de cantor.

De vorm en inhoud van de zondagse vieringen worden gekenmerkt door een aantal elementen:

 • ruimte voor iedereen;
 • beweging en vernieuwing;
 • aansluiting bij de dingen die nu spelen in leven en werk;
 • zorgvuldigheid in woorden en muziek;
 • aandacht voor muziek;
 • verbondenheid met maatschappij en technologische ontwikkelingen;
 • aandacht voor ontmoeting;
 • aandacht voor de kernmomenten in het kerkelijk jaar;
 • gezamenlijke voorbereiding van de viering aan de hand van bijbeltekst(en);
 • medewerking van leden van voorbereidingsgroepen
 • een plek voor de kinderen / jeugd in of naast de viering.

Iedere dienst kent dezelfde rituelen en heeft onze eigen oecumenische stijl, ondanks dat er iedere keer een andere groep de dienst vormgeeft.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste werkgroepen en commissies die op dit moment actief zijn:

Activiteitencommissie
Deze commissie organiseert regelmatig terugkerende en incidentele activiteiten. Voorbeelden zijn het maandelijkse zondagavonddiner, het jaarlijkse buffet na afloop van de eerste dienst na de zomerstop, de salon en thema-avonden. De activiteitencommissie bestaat uit: Ton van der Heijden, Jooske Uittenbosch en Alie Ekkelkamp.

De Berichten
De Berichten is de nieuwsbrief van de kerk aan het Noordeinde. Verschijnt elke 2 weken. Contact: Pieter Luteijn, pieter.luteijn@xs4all.nl, 06-19073631

Cantorij
De cantorij zingt drie keer per maand in de dienst. Zij oefent op maandagavond – en zondagmorgen voor de dienst. Contact: Els Goudappel

Crèche
Ouders en jongeren leiden in tweetallen de crèche – parallel aan de vieringen. Kinderen van 0 tot 6 jaar gaan hier naar toe. Behalve spelen, wordt er een Bijbelverhaal gelezen en worden er liedjes gezongen. Met Sint Maarten, Driekoningen en Palmpasen komen de kinderen in optocht de kerk in. Contact: Annemarie Creemer

Jongerendiensten
Elke maand is er een dienst voor en door jongeren (12-17 jaar) op zolder of op Voorstraat 60, onder begeleiding van een volwassene. Contact: Wouke Lam

Kindernevendienst
Ouders leiden de wekelijkse kindernevendienst voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Aan de hand van een (Bijbel)verhaal gaan kinderen aan het werk met een opdracht. Contact: Mattijs de Mooij

Kosters
Er is een groep van kosters die rouleren. Contact: Anneke Kroesen.

Liturgiecommissie
De liturgiecommissie zorgt voor de roosters van muziek, pianisten, voorbereidingsgroepen en pastores. Daarnaast bezint de liturgiecommissie zich op de voortgang en de toekomst van de diensten. Zij is betrokken bij bijzondere diensten en coördineert die wanneer nodig. Contact: Mechteld de Boer.

Pastoraatgroep Zien en omzien naar elkaar
Deze groep mensen bezoekt mensen uit de OGD bij lief en leed. Dit gebeurt op initiatief van de pastoraatgroep maar ook op verzoek van mensen uit de OGD. Contact: Alie Ekkelkamp

Pastores
De drie Motivpastores zijn vast verbonden aan de OGD en gaan een afgesproken aantal keren per jaar voor. Zij zijn verantwoordelijk voor de theologische en kerkelijke koers en, samen met de daartoe aangestelde commissies, voor de banden met de moederkerken.

Voorbereidingsgroepen
De voorbereidingsgroepen worden jaarlijks door de liturgiecommissie in overleg met betrokkenen ingedeeld en zijn verantwoordelijk, samen met de pastor, voor de dienst waarin zij voorgaan. Zij bestaan uit drie of vier personen. Contact: Noël van Peij

Lay-outgroep
De lay-outgroep vervaardigt voor elke zondag een apart liturgieboekje met de teksten en de liederen. Omdat we uit alle tradities willen putten, kunnen we niet volstaan met naar een enkele bundel te verwijzen. Contact: Kees Kruijff.

Website
Contact: Ton Meijknecht. Onze webmaster is bereikbaar via redactie@kerkaanhetnoordeinde.nl