Paaszang cantorij: Verstilling, concentratie en jubel

Maria Salomons

Volgens goed gebruik gaat de cantorij één keer per jaar op cantorijweekend om te werken aan een groter stuk en aan samenklank. Ook dit jaar zijn we in retraite gegaan om stukken voor Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en de Paaszondag in te studeren. De retraiteplaats was dit jaar de Norbertijnenabdij in Postel, België. Een groot complex op een stille plaats, een perfecte plaats om voor Goede Vrijdag “Die Sieben Worte Jesu Christi am Kreuz” van Heinrich Schütz te leren. Schütz leefde in de 17e eeuw, dus oude muziek. Het vergt wel tijd voor de moderne mens om om te schakelen naar de innerlijke rust en aandacht die nodig is deze lange lijnen vol te houden en mooi neer te zetten. Als een noot meer dan twee tellen duurt, raakt de moderne aandacht al verstrooid en dit heeft onmiddellijk tot gevolg dat de noot niet meer zuiver is. Daarmee kunnen we geen recht doen aan de woorden die de stervenden spreken (want ook de andere gekruisigden wordt een laatste woord gegund) . Dus is er geoefend op concentratie (aandacht voor de muziek), luisteren (aandacht voor elkaar) en op de stem (masseren van de stemband kan via de hand!).

Zeven kruiswoorden zingen 1
De rust van de zeven woorden staat in contrast met de snelle (moderne?) opwinding van het stuk dat we op Paasochtend zingen, van een hedendaags componist: John Rutter: O be joyful in the Lord. Dit stuk is vlot en jubelt pasen uit. Maar ook bij dit stuk kan de aandacht geen moment verslappen, want dan mis je een noot.
Tussen Goede Vrijdag en Pasen zingt de herencantorij voor de vierde keer in de paasnacht uit “Quatre petites prières de Saint François d’Assise” van Francis Poulenc, ze zijn bij het vierde gebed aangekomen. Muziek uit begin 20e eeuw, dus modern, maar verstillend.
Om deze verstilling, concentratie en jubel mee te beleven, kom naar de paascyclus.

Link naar uitvoeringen:
Heinrich Schütz, Die Sieben Worte
Francis Poulenc, Quatre petites prières deel I, deel II, deel III, deel IV
John Rutter, O be joyful
Norbertijnenabdij Postel

Zeven kruiswoorden zingen 3