Vorming is een non-issue

Ton Meijknecht

Onze klanten gaat het om reductie van studie-uitval, om medezeggenschap, om slechte tentamenuitslagen of om diversiteit. Dat zijn de termen waarin ze communiceren. Het gaat hun niet om vorming. Dat zou je eerder bij ons verwachten.
Wij zijn Miles, een bedrijf dat tien jaar geleden is voortgekomen uit het klassieke studentenpastoraat. Onze klanten zijn managers van de Technische Universiteit Delft en de Haagse Hogeschool. Zij zijn met ons in gesprek over reorganisaties en onderwijskundige zaken waar zij wakker van liggen. Zij verwoorden die natuurlijk in hun termen. Vorming is niet hun issue.

En onze bijdrage aan het gesprek? Wij constateren dat studenten zich verzetten tegen zwaardere eisen bij de studie. Zulk verzet zien wij als een noodzakelijke fase in de volwassenwording van aankomende ingenieurs. Het dient serieus genomen te worden, ook in het streven naar verbetering van studieresultaten. Onze bijdrage is inhoudelijk: studentenvragen onthullen die schuil gaan achter managementvragen. En we vermijden de woordenstrijd of dat vorming mag heten.
Geven we daarmee onze identiteit als professionals in zingeving op? Hebben we geen eigen taal meer? Ik denk meer en meer dat onze bijdrage niet zozeer talig van aard is. Onze bijdrage heeft een andere aard: loyaliteit. Wij blijven, ook wanneer er niets meer te verwoorden is en men stil valt.
Er zijn andere professionals die zich met studenten bezig houden. Ze constateren problemen en trachten die op te lossen. De zaken waarmee zij zich bezig houden zijn oplosbaar, al is dat lang niet altijd eenvoudig. Iemand kan leren zijn fobie te overwinnen. Iemand kan zich gaan inzetten voor de kwaliteit van zijn opleiding. Iemand kan beginnen serieus te werken. Als dat doel bereikt is, is deze professional tevreden.
Wij zijn nooit tevreden. Volwassen worden, je eigen leven leiden, relaties onderhouden, zoeken en twijfelen, dat zijn opgaven die je hele leven met je meegaan. Ze zijn nooit opgelost. Een professional in zingeving is nooit klaar. Want zingeving is nooit klaar.