Vacature

Tijdelijke vacature Studentenpastor Delft (V/M, 19 uur/wk)

Informatie over onze vacature

We zoeken een studentenpastor die bijdraagt aan de vorming van studenten aan de Technische Universiteit en de hogescholen in Delft, hen leert omgaan met de gevaren, risico’s en wonderen van de technologie en hun verworven inzichten ten dienste te stellen van de samenleving. De werkzaamheden raken aan het terrein van de motivatie, ontwikkeling van de eigen identiteit als ingenieur, de behoefte aan uitdaging in het leven en de zorg om de toekomst.

De nieuwe predikant vervult ook een belangrijke rol in de oecumenische gemeenschap kerk aan het Noordeinde. Kerk aan het Noordeinde kent formele banden met zowel de Rooms-Katholieke kerk als de Protestantse Kerk in Nederland. De predikant verzorgt onder meer vieringen, samen met kerkleden, en ondersteunt de pastorale werkgroep.

De studentenpastor werkt in een oecumenisch team samen met een tweede protestantse studentenpastor en een rooms-katholieke studentenpastor. De verdeling campus – kerk is 80-20%. Het studentenpastoraat in Delft staat de komende jaren voor de uitdaging zich te consolideren en te vernieuwen, zichtbaarheid en aantrekkingskracht in de Delftse (studenten)samenleving te vergroten en samen te werken met uiteenlopende partners.

De vacature betreft de periode van 1 september 2024 tot 1 januari 2026. Dit houdt verband met de projectsubsidie die is toegekend door de PKN.

Om voor deze functie in aanmerking te komen zoekt de Wijkkerkenraad Kerk aan het Noordeinde te Delft een predikant of proponent, die:

  • Loyaal is aan de oecumene én aan de kerkelijke traditie
  • Samen kan werken in een team van studentenpastores én daarbij ook verbinder is
  • Kan communiceren op verschillende niveaus, leeftijden, WO/HBO, culturen (o.a. internationale studenten) en jonge gezinnen en jong volwassenen binnen de stad
  • Nieuwe vormen van gemeente-zijn en werkvormen op de campus mede helpt  

Er is een informatiepakket beschikbaar:

  • Profielschets (in pdf); De profielschets typeert (1) het werk op de campus, dat onder de publieksnaam MoTiv [https://www.motiv.tudelft.nl/] wordt uitgevoerd, (2) het profiel van de Protestantse wijkgemeente van buitengewone aard Kerk aan het Noordeinde te Delft [https://kerkaanhetnoordeinde.nl] en (3) het profiel van de studentenpastor.
  • Studentenpastoraat Delft.mp4
  • (deze) Vacaturetekst

U kunt via onderstaand e-mailadres vragen om het informatiepakket toegezonden te krijgen.

Contactpersoon voor deze vacature is: ir. Kees (C.) Kruijff Sollicitaties graag uiterlijk 17 juni 2024 naar kruijffc@ziggo.nl.