Vieren

Bij de diensten van de Kerk aan het Noordeinde

Elke zondag is er een viering op Noordeinde 4 in het kerkgebouw van de Lutherse Kerk in Delft om 11:15 uur.

Doorgaans (tenzij de ouders anders met elkaar afspreken) is er ook kindernevendienst. Wil je het zeker weten, neem dan contact op met Mirjam van Bijlert-Poppe, m.t.j.vanbijlert-poppe( @ )outlook.com of Annemarie van Velzen Annemarievanvelzen75( @ )gmail.com.

In de liturgie worden de protestantse en katholieke tradities verbonden. Het woord “liturgie” betekent: dienst. De kerkdienst bereidt voor op de dienst aan de maatschappij ter wille van vrede, recht en bloeiend leven.

Elke zondag is er een tafelviering. Gemeenteleden bereiden de inhoud van de preek voor met de dienstdoende pastor en verzorgen ook de gebeden.

Bij de tafelviering wordt telkens een kring gevormd. Dat werkt verbindend: we zien elkaar staan. Bijgevolg valt er ook een ander licht op de betekenis van de tafelviering. Wij hebben ook in te staan voor elkaar, zoals Christus in staat voor vriend en vijand.

Na de dienst is er koffie en thee en bijpraten. Zo leer je elkaar kennen. Ook leer je elkaar kennen door een van de vele kleine taakjes op je te nemen: koster (vrijwilligers), diensten voorbereiden (in kleine groepjes), kindernevendienst organiseren, meedoen in diaconale en pastorale taken, het kerkblad, of in bestuurlijke aangelegenheden.

Maandelijks wordt er ook een digitale nieuwsbrief, het Dienblad, uitgegeven om je op de hoogte te houden van alle relevante gebeurtenissen. Stuur een mail naar redactie( @ )kerkaanhetnoordeinde.nl, om te zorgen dat je dit ook ontvangt.