Home

Bij de diensten april-juni 2024

De diensten beginnen steeds om 11:30 uur

Datum                        Voorganger                            Bijzonderheden

26 mei                         Renske Oldenboom               Cantorij, Kindernevendienst

2 juni                          David Schiethart                    Kindernevendienst

9 juni                          Otto Kroesen                         Cantorij, Kindernevendienst

16 juni                         Wietske de Jong-Kumru        Kindernevendienst

23 juni                         Rene Strengholt                     Cantorij, Kindernevendienst

30 juni                         Renske Oldenboom               Cantorij, Kindernevendienst

Kerk aan het Noordeinde – Home

Je bent geland op de website van de Kerk aan het Noordeinde. Het betreft een kleine maar levende gemeenschap die bij elkaar komt op het Noordeinde 4, de lutherse Kerk. Daar is deze gemeenschap naar genoemd.

Deze gemeenschap is oecumenisch van karakter. Elke zondag is er een viering van Woord en Tafel. Protestant en katholiek werken daarin samen. Muziek neemt in deze vieringen een belangrijke plaats in. Er is een cantorij die in een ritme van drie van de vier zondagen optreedt.

Deze gemeenschap komt voort uit een is verbonden met het oecumenische studentenpastoraat in Delft, meer bekend onder de publieksnaam Motiv. De studentenpastores gaan voor in deze diensten. Daarnaast vullen gastvoorgangers het rooster aan.

De Kerk aan het Noordeinde biedt ook themagerichte jongerenbijeenkomsten en er zijn kindernevendiensten (in overleg tussen de ouders).

Niet alleen de cantorij is onderscheidend, maar ook de wijze van voorbereiding van de diensten: elke dienst wordt mede voorbereid door een groepje gemeenteleden. Hun overleg met voorganger erbij is de basis voor elke dienst, waarin zij de gebeden en de lezingen doen.

Ondersteund door diverse commissies en werkgroepen wordt deze gemeenschap bestuurd door een raad samengesteld uit de verschillende kerkelijke gemeenschappen, protestants en katholiek, die in deze diensten samenwerken.

De gemeenschap van de Kerk aan het Noordeinde is laagdrempelig. Er zijn veel kleine ondersteunende taken. Het is niet moeilijk om mensen te leren kennen en je deel te gaan voelen van deze gemeenschap.

Voorzitter van de raad en contactpunt voor wie meer wil weten is Luitgard Verbiest,

e-mailadres: Luitgardverbiest( @ )planet.nl