Home

Kerk aan het Noordeinde -home

Wie zijn we?

Wij zijn een geloofsgemeenschap in Delft. Onze inspiratiebron is de Christelijke traditie van bijbelverhalen, muziek en rituelen. Hoe verbind je die met je dagelijks leven?

We komen uit verschillende windstreken en onze ervaring en beleving loopt uiteen. Maar we gebruiken hetzelfde kompas in onze zoektocht naar zingeving.

Op zondag houden we een oecumenische kerkdienst in de Lutherse kerk aan het Noordeinde. We zijn blij met zo'n mooi gebouw op zo'n mooie plek.

Afwisselend is er een protestantse of een rooms-katholieke voorganger. De pianist begeleidt ons, de cantorij zingt of er is een gastmuzikant. Staande in de kring delen we brood en wijn. De kinderen gaan naar de crèche, de kindernevendienst of de jongerendienst.

We zijn verbonden met de Protestantse Kerk in Nederland en met Katholieke kerk. Wij komen voort uit het studentenpastoraat, inmiddels bekend als MoTiv. Onze drie vaste voorgangers werken voor MoTiv.

Onze gemeenschap leeft doordat veel kerkgangers actief zijn: voorbereiding dienst, liturgie, koster, crèche, kindernevendienst, jongerendienst en bestuur. Sommigen van ons gaan wekelijks naar de kerk, anderen af en toe. Jonge ouders zijn (ook) via hun kinderen betrokken op onze gemeenschap.

Wij gebruiken twee historische gebouwen:

 • de Lutherse kerk, Noordeinde 4: een monument met prachtige akoestiek, voor de zondagse vieringen
 • het huis Voorstraat 60, een pand met een lange historie, voor borrels, voorbereidingen, repetities, secretariaat en themabijeenkomsten

kerk-aan-het-noordeinde-2

kerk-aan-het-noordeinde-Home

Wat staat er de komende tijd op onze agenda?

Iedere week komen wij samen voor een zondagse viering om 11:15 uur in de Lutherse Kerk (aan het Noordeinde). Aansluitend is er gelegenheid om na te praten met koffie, thee en limonade. Jij bent van harte welkom!

>> Lees meer in de complete Agenda

Actueel

 • Vrouwen met ballen in de kunst

  Arno Gelderblom

  Gedreven vrouwen is het thema van de 40 dagen tijd van dit jaar. Graag sta ik stil bij gedreven vrouwen in de kunsten. De vorige keer Frida Kahlo, deze keer Käthe Kollwitz.
  Dit jaar is haar 150e geboortejaar. U heeft er al eens over gelezen in een geschrift komend uit mijn toetsenbord in de Berichten in 2014 ...

 • Uitnodiging: vrouwen verbeelden

  Uitnodiging: Wil jij (ook) gedreven vrouwen verbeelden voor onze paascyclus?

  Verbonden met de paas-voorbereidingsgroep organiseer ik dit jaar enkele collage-workshops waarin we het paasverhaal en ‘gedreven vrouwen’ als bron van inspiratie gebruiken. Ik ga je voor in het maakproces, we zullen deels ons eigen materiaal verzamelen en maken, ervaring is niet nodig. De collages willen we gebruiken bij de ...

>> Lees het hele verhaal op pagina Actueel