Home

Bij de diensten tot Pasen in januari Noordeinde

4 februari        Renske Oldenboom               Cantorij                                  11:15 uur

11 februari      Renske Oldenboom               Cantorij                                  11:15 uur

18 februari      David Schiethart                                                                   11:15 uur

25 februari      Taco Smit                               Cantorij                                  11:15 uur

3 maart            Taco Smit                                                                              11:30 uur

10 maart          Mechteld de Boer                  Taizé viering                           11:30 uur

17 maart          Hans van Drongelen              Cantorij                                  11:30 uur

24 maart          Otto Kroesen                          Palmpasen                              11:30 uur

28 maart          Renske Oldenboom               Witte donderdag                  Maaltijd op Voorstraat, opgeven r.oldenboom@motiv.tudelft.nl

29 maart          Renske Oldenboom               Goede vrijdag, Cantorij       21:30 uur

30 maart          David Schiethart                    Stille zaterdag                       21:30 uur

31 maart          David Schiethart                    Pasen, Cantorij                       11:30 uur

Kerk aan het Noordeinde – Home

Je bent geland op de website van de Kerk aan het Noordeinde. Het betreft een kleine maar levende gemeenschap die bij elkaar komt op het Noordeinde 4, de lutherse Kerk. Daar is deze gemeenschap naar genoemd.

Deze gemeenschap is oecumenisch van karakter. Elke zondag is er een viering van Woord en Tafel. Protestant en katholiek werken daarin samen. Muziek neemt in deze vieringen een belangrijke plaats in. Er is een cantorij die in een ritme van drie van de vier zondagen optreedt.

Deze gemeenschap komt voort uit een is verbonden met het oecumenische studentenpastoraat in Delft, meer bekend onder de publieksnaam Motiv. De studentenpastores gaan voor in deze diensten. Daarnaast vullen gastvoorgangers het rooster aan.

De Kerk aan het Noordeinde biedt ook themagerichte jongerenbijeenkomsten en er zijn kindernevendiensten (in overleg tussen de ouders).

Niet alleen de cantorij is onderscheidend, maar ook de wijze van voorbereiding van de diensten: elke dienst wordt mede voorbereid door een groepje gemeenteleden. Hun overleg met voorganger erbij is de basis voor elke dienst, waarin zij de gebeden en de lezingen doen.

Ondersteund door diverse commissies en werkgroepen wordt deze gemeenschap bestuurd door een raad samengesteld uit de verschillende kerkelijke gemeenschappen, protestants en katholiek, die in deze diensten samenwerken.

De gemeenschap van de Kerk aan het Noordeinde is laagdrempelig. Er zijn veel kleine ondersteunende taken. Het is niet moeilijk om mensen te leren kennen en je deel te gaan voelen van deze gemeenschap.

Voorzitter van de raad en contactpunt voor wie meer wil weten is Luitgard Verbiest,

e-mailadres: Luitgardverbiest( @ )planet.nl