Home

Kerk aan het Noordeinde -home

Wie zijn we?

Wij zijn een geloofsgemeenschap in Delft. Onze inspiratiebron is de Christelijke traditie van bijbelverhalen, muziek en rituelen. Hoe verbind je die met je dagelijks leven?

We komen uit verschillende windstreken en onze ervaring en beleving loopt uiteen. Maar we gebruiken hetzelfde kompas in onze zoektocht naar zingeving.

Op zondag houden we een oecumenische kerkdienst in de Lutherse kerk aan het Noordeinde. We zijn blij met zo'n mooi gebouw op zo'n mooie plek.

Afwisselend is er een protestantse of een rooms-katholieke voorganger. De pianist begeleidt ons, de cantorij zingt of er is een gastmuzikant. Staande in de kring delen we brood en wijn. De kinderen gaan naar de crèche, de kindernevendienst of de jongerendienst.

We zijn verbonden met de Protestantse Kerk in Nederland en met Katholieke kerk. Wij komen voort uit het studentenpastoraat, inmiddels bekend als MoTiv. Onze drie vaste voorgangers werken voor MoTiv.

Onze gemeenschap leeft doordat veel kerkgangers actief zijn: voorbereiding dienst, liturgie, koster, crèche, kindernevendienst, jongerendienst en bestuur. Sommigen van ons gaan wekelijks naar de kerk, anderen af en toe. Jonge ouders zijn (ook) via hun kinderen betrokken op onze gemeenschap.

Wij gebruiken twee historische gebouwen:

  • de Lutherse kerk, Noordeinde 4: een monument met prachtige akoestiek, voor de zondagse vieringen
  • het huis Voorstraat 60, een pand met een lange historie, voor borrels, voorbereidingen, repetities, secretariaat en themabijeenkomsten

kerk-aan-het-noordeinde-2

kerk-aan-het-noordeinde-Home

Wat staat er de komende tijd op onze agenda?

Iedere week komen wij samen voor een zondagse viering om 11:15 uur in de Lutherse Kerk (aan het Noordeinde). Aansluitend is er gelegenheid om na te praten met koffie, thee en limonade. Jij bent van harte welkom!

>> Lees meer in de complete Agenda

Actueel

  • Update diaconaal werk

    Hans Breugem

    In het pop-up restaurant van de Hartige Samaritaan, voor en door vluchtelingen en Delftenaren, hebben 9 (!) leden van onze kerk in maart hun steentje bijgedragen.
    Elk met een eigen  opdracht en op eigen tijd. Het bleek een grote organisatie te zijn met heel veel vrijwilligers zodat het inroosteren van ons bij elkaar een probleem was. Dat ...

>> Lees het hele verhaal op pagina Actueel