Wie zijn wij

We leven in een competitieve, snelle en snel veranderende wereld. Het doet ertoe welke keuzes we maken, waar we in meegaan en waar we ons tegen teweer stellen. Nu misschien meer dan ooit. En het is nu misschien ook moeilijker dan ooit een betrouwbaar kompas te vinden, de juiste afslagen te kiezen. Kerk aan het Noordeinde wil een plek bieden om op levensvragen, zingeving, zinledigheid te reflecteren en elkaar daarover te bevragen, elkaar te inspireren, te bemoedigen en te troosten. Niet losgezongen van de alledaagse werkelijkheid, maar met de stad als klankbord, de praktijk als toetssteen.

We vormen een kérkgemeenschap, oecumenisch, eigenzinnig, maar met formele banden met zowel de Rooms-Katholieke kerk als de Protestantse kerken in Nederland (PKN). We plaatsen ons nadrukkelijk in de Christelijke traditie en Bijbelse teksten vormen een belangrijke leidraad. Maar traditie en teksten zijn geen onbeweeglijke canon, ze moeten bevraagd worden en steeds opnieuw ontdekt en in de tijd geplaatst. En vaak worden buiten de kerk de beste vragen gesteld en de meest inspirerende antwoorden gegeven.

We proberen steeds weer inhoud te geven aan twee dingen: vieren en verbinden. In de vieringen banen we met rituelen, samen zingen, lezen, reflecteren en bidden ons een weg uit de waan van de dag. Die dag hopen we daarna weer beter tegemoet te kunnen treden, o.a. door heel concreet in Delft de verbinding te zoeken met mensen en groepen: studenten, vluchteling, moskeegangers bijvoorbeeld. Drie studentenpastores in Delft gaan regelmatig voor in onze diensten en kerk aan het Noordeinde ondersteunt hun werk.

We vinden het belangrijk om alle activiteiten in gezamenlijke verantwoordelijkheid te ondernemen. We zijn kerkgangers, maar vooral ook deelnemers. Zoals in de vormgeving en uitvoering van de vieringen, in gespreksgroepen of in gezamenlijke activiteiten in de stad.