Verbinden

Reflectie, liturgie, gebed… zou je misschien de “core business” van kerk aan het Noordeinde kunnen noemen. Maar het zijn tegelijk werktuigen, handvatten om bij te dragen aan een betere samenleving. In Delft. In de wereld. Via collectes en praktische inzet van mensen zoeken we steeds verbinding met verschillende (Delftse) initiatieven. We ondersteunen Motiv / studentenpastoraat bij hun werk onder Delftse studenten. Daarnaast zijn er mensen actief in onder meer vluchtelingenwerk en de Jessehof.