Dienblad 10

Inleiding – Otto Kroesen

Te midden van het stormachtig geweld van oorlogen en verkiezingen en klimaat-rampen in slow motion is er ook, heel onopvallend, een on-ogelijk mededelingenblaadje Dienblad. Nummer 10 alweer. Een kleine oefening in onopvallendheid is het. Ik had in mijn achtertuin op verschillende plekken kruiden gezaaid en was het alweer vergeten. Ineens – toen ik na een tijd nog eens weer keek – staat het er vol mee. Zo dit Dienblad en misschien ook wel de Kerk aan het Noordeinde als zodanig. Als op de humus van toewijding en aandacht een nieuwe samenleving groeit, weet later niemand meer waar dat begonnen is. O ja, humus (bodem) is het woord waar het woord humaniteit van is afgeleid. Net zoals Adamah (bodem) en Adam in de bijbel. Onopvallende heiligen: helden van de toekomst. Ad Straub heeft er een gedicht over geschreven. Eigenlijk moet iedereen met dat gedicht beginnen.

Inhoud Dienblad 10

1. “Wat je hier hebt, vind je niet zomaar ergens anders”. Gemeentezondag 29 oktober 2023 – Ad Straub

Wat opvalt aan de serie gemeentezondagen van de afgelopen tijd is dat de aandacht niet wegzakt. Dat is ook terecht. Er moet een aantal beslissingen genomen worden in de nabije en wat verdere toekomst. Ad Straub doet verslag. Lees verder

2. Bezoeken nieuw ingeschreven studenten – Rene Strengholt, Barry Kriekaard, Renske Oldenboom

Omstreeks de 100 studenten laten zich kerkelijk elk jaar naar Delft overschrijven. Het is best een klus om al die studenten een bezoekje te brengen en ze welkom te heten. En te laten merken dat we bestaan. Wie doet mee? Lees verder

3. De kerststal 800 jaar – Jacobiene van der Hoeven

Voor wie dacht dat de kerststal al 2000 jaar bestaat, nee, slechts 800 jaar. Dan moet het begonnen zijn tegelijkertijd met de beweging om steden te stichten. Het lijkt misschien te knus en oubollig zo’n kerststal, maar dicht op elkaar wonend en vaak ver van familie moesten mensen in de steden leren ook niet familieleden als broeders en zusters te behandelen en de heilige familie leverde het voorbeeld. Jacobiene vraagt aandacht voor een kerststaltocht. Lees verder

4. KlimaatGesprekken workshopreeks in Delft – Esther Bliek

Ook van de kant van Jacobiene en de Raad van Kerken komt deze mededeling over een reeks workshops over een kleinere voetafdruk. Lees verder

5. Gedicht – Ad Straub

Ooit kwamen de heiligen (patroonheiligen en zo meer) in de plaats van de stammenhelden. In onze tijd herleven de heiligen in de gestalte van de helden. De helden in het geloof zijn onopvallende heiligen. Lees verder

6. Motiv on Campus – Günther Sturms

De rubriek Motiv on Campus houdt ons op de hoogte van de werkzaamheden van MoTiv aan de TU Delft. Telkens vertelt een van de werkers in het veld iets over vorm, inhoud en doel van deze Motiv-presentie aan de TU Delft.

Deze keer vertelt Günther Sturms van een bezoek aan de Verenigde Staten. Lees verder

7. Kerstspel– Mirjam van Bijlert-Poppe

Op 1e kerstdag gaan de kinderen weer het hartverwarmende kerstspel opvoeren. Van harte aanbevolen! Lees verder

8. Doorkijkje – Otto Kroesen

Deze week stond in mijn krant dat het nieuwe testament een truc was van de Romeinse overheid om zich de God van Israël eigen te maken en zo aan Rome te onderwerpen. Dit inzicht is afkomstig van twee evangelische jongemannen die ontdekt hebben dat hun evangelicale bijbel(-verstaan) een te klein afdakje was. Wie ook de bijbel in universeel perspectief wil zien maar zich niet aan Rome wil onderwerpen leze dit Doorkijkje. Lees verder

1. “Wat je hier hebt, vind je niet zomaar ergens anders”. Gemeentezondag 29 oktober 2023

Ad Straub

Grote vraagstukken stonden op de agenda deze dag, die deels zijn blijven liggen, omdat een zorgvuldig proces belangrijk is. Hoe ver zijn we in het proces dat begon voor de zomer en waarvoor we nu na de zomer voor de derde keer bijeenkomen. Wat zijn de opbrengsten tot zover? De eerste, misschien wel belangrijkste ‘winst’ is, is dat we meer en meer en open in gesprek zijn over onze verbinding en ook over onze zorgen. Er is meer bewustzijn over de praktische kant van kerk en gemeenschap zijn, en gevoelens over hoe we dat willen blijven zijn uitgesproken. Een voorbeeld hiervan is het gesprek over Diepgang in de diensten dat 1 oktober plaatsvond. Zie ook  Dienblad 9: Gemeentezondag 1 oktober (Anneke Kroesen). 

De opbrengsten uit de werkgroepen die aan het werk zijn gegaan:

  1. Nieuwe inspiratie geven aan de diensten: Dienblad 9: Eenheid in verscheidenheid (René van Harten).
  2. Hoe betrekken we jongeren bij de diensten?: Dit is even geparkeerd.
  3. Gluren bij de buren: Een verslag volgt als er meer gegluurd is door Luitgard en Edon.
  4. Werkgroep Financiën – korte termijn: Gerichte actie is van start gegaan met een persoonlijk beroep. Met dank aan Ge, Hans B., Kees en Anneke.
  5. PR – communicatie: De nieuwe website is bijna klaar, er worden berichten over (bijzondere) vieringen geplaatst in de Krant op Zondag. Met dank aan Otto en Anneke!
  6. Financiële werkgroep – lange termijn. Berlinda, Hans en David brengen hierover later verslag uit.

Uit de gewaardeerde huiskamergesprekken (met dank aan Otto) blijkt dat we verbinding willen.

Er zijn dus al veel opbrengsten, en daarbij mogen we het gezamenlijk profiel van wie we zijn niet vergeten. Dat is de leidraad bij de keuzes die we maken.

Onze maatschappij heeft mensen nodig die iets te zeggen hebben en die dat ook kunnen doen, omdat zij iets in huis hebben qua overtuiging, liefde en inzicht. Wij zijn een gemeenschap die een voedingsbodem is voor zulke mensen, ook om zelf zulke mensen te worden en een bijdrage te kunnen leveren aan een rechtvaardiger en barmhartiger wereld. Onze inspiratie is gebaseerd op de goede boodschap uit de bijbel.”

De grote vraagstukken:

  1. Wat na vertrek Renske? (1 september 2024). Dit heeft met name financiële gevolgen vanaf september 2025.
  2. De verbinding van de Kerk aan het Noordeinde met het studentenpastoraat/MoTiv.
  3. Hoe willen we kerken?

Door deze vraagstukken heen lopen de vraagstukken van de financiën en de ‘aanwas’.  Misschien moeten we eerst het huis op orde brengen en dan met gerichte PR zorgen voor nieuwe gemeenteleden. Vervolgens kunnen de lasten, financieel en organisatorisch, door meer mensen worden gedragen.

Het wordt steeds duidelijker dat er knopen doorgehakt moeten worden; de toekomst dringt. Het is meer dan problemen oplossen die op ons afkomen, het is veel eerder onszelf opnieuw uitvinden, we kunnen bezuinigen maar ook ondernemen. We kunnen als kleine gemeenschap op weg gaan, maar moeten ook de noodzaak tot samenwerking onder ogen zien.

Aan de inhoudelijke bespreking van bovenstaande punten zijn we niet toegekomen. Voor de beantwoording van het derde vraagstuk: Hoe willen we kerken?, heeft de werkgroep “Nieuwe inspiratie geven aan de diensten”, input gegeven, met name over het soort vieringen. Niet over alleen of samen, hoe vaak en waar, en de verbinding met de moederkerken.

De bespreking hiervan in groepjes leidt tot de  opbrengst van vandaag: Er is ruimte is om de vieringen anders in te vullen. We moeten dit gewoon gaan proberen in het volgend seizoen, waarvan de roostering in mei 2024 begint.

Het bestuur is nu aan zet om meer scenario’s te schetsen, ook financieel, en die aan allen voor te leggen. Daarbij is het belangrijk ook reacties te vragen aan zij die niet naar de gemeentezondag(en) kunnen komen.

Met dank aan alle aanwezigen, de werkgroepen, het bestuur, en vooral aan Berlinda.

Terug naar inhoud

2. Bezoeken nieuw ingeschreven studenten

Rene Strengholt, Barry Kriekaard, Renske Oldenboom

Vanaf eind juni 2023 zijn een kleine 100 studenten nieuw ingeschreven in de Protestantse Gemeente Delft.

Op het moment functioneert er – wat tot vorig jaar nog wel het geval was – geen bezoekgroep vanuit de christelijke  studentenverenigingen die de nieuw ingekomenen tussen de 17 en 23 jaar bezoekt.

Ook voor de reguliere bezoekers van nieuw-ingekomenen is het niet haalbaar om zo’n groot aantal studenten te bezoeken.

We vinden het belangrijk dat de studenten wel een welkomstbezoek ontvangen.

In overleg met de AK zetten we de volgende actie hiervoor uit, en vragen daarbij jullie medewerking:

Op zondag 19 november liggen er in elke wijkgemeente een aantal welkomstpakketten voor studenten klaar, inclusief adressen. De kerk aan het Noordeinde ontvangt 10 pakketjes.

We vragen gemeenteleden om één kort welkomstbezoek af te leggen aan een student en daarbij voor het komende jaar voor die student ook contactpersoon te zijn, voor het geval de student vragen heeft of meer informatie over de kerken wil ontvangen. Daarvoor laat de bezoeker zijn telefoonnummer achter bij de student.

Het welkomstpakket bestaat uit een brief, een folder over de PGD, een folder over mogelijkheden om je in te zetten in of vanuit de kerk, en een klein presentje.

Terug naar inhoud

3. De kerststal 800 jaar

Jacobiene van der Hoeven

Dit jaar bestaat de traditie van de kerststal 800 jaar. Daar willen de RK kerken – speciaal de Franciscus en Clarakerk in de Raamstraat –  extra aandacht aan besteden. Er zullen diverse creatieve, sociale, verdiepende en andere activiteiten worden aangeboden naast de kerstvieringen.  Zoals een tentoonstelling van kerststalletjes in de Franciscus en Clarakerk gedurende de Kerstvakantietijd; en een kerststalletjesroute op 28 december waarbij je bij mensen thuis een bijzondere stal of verzameling kunt bewonderen.

Vanaf december komen er ook posters en flyers met het programma rondom ‘800 jaar Kerststal’ en wordt het programma met data en tijden zichtbaar op de Ursulawebsite en elders.

De kerststal roept bij veel mensen verhalen en herinneringen op: Bijvoorbeeld hoe je aan jouw kerststal bent gekomen of welke plaats deze nu of vroeger thuis innam. De RK kerken in Delft geven die mooie traditie dit jaar extra aandacht: Er komt een kerststallententoonstelling en een kerststalletjesroute door Delft langs huizen waar een bijzondere kerststal of verzameling te bewonderen is.
Heb je een speciale, unieke, originele of zelfgemaakte kerststal met een verhaal daarbij en wil je meedoen? Meld je dan aan via kerststal.rkdelft@gmail.com voor meer informatie.

Terug naar inhoud

4. KlimaatGesprekken workshopreeks in Delft

Esther Bliek

Op 19 november gaat in Delft de workshopreeks van KlimaatGesprekken van start. In zes workshops van 2 uur ontdekken deelnemers hoe ze hun voetafdruk kunnen verkleinen en hun handafdruk – hun positieve impact – vergroten. De workshops geven inzicht in de keuzes die je bewust of onbewust dagelijks maakt, en het effect daarvan op jouw en mijn wereld. In gesprek leer je van elkaar en word je positief uitgedaagd om je klimaatimpact te verminderen. Niet omdat het moet, maar omdat je het zelf belangrijk vindt en doet wat bij jou past.

De reeks is zes zondagen achter elkaar en begint op zondag 19 november om 15:30u. Het kost €45,- om mee te doen. Daarvoor krijg je, naast de zes workshops, een lees- en werkboek en help je mee de stichting KlimaatGesprekken draaiende te houden. Aanmelden voor de reeks is nog mogelijk, dat kan via www.klimaatgesprekken.nl/aanmelden/

Terug naar inhoud

5. Gedicht

Ad Straub

Held

Mag ik jouw gaven zien
jij kan, ja moet, een held zijn.
Iedereen is nodig
verstop je niet

ren niet weg
luister aandachtig
er is zoveel dat wacht.
Verschillen brengen ons verder

jouw zachte blik op de naaste
een stem die spreekt
handen die werken
aan een hemel op aarde.

Ad Straub, 28 oktober 2023

Terug naar inhoud

6. Motiv on Campus

De rubriek Motiv on Campus houdt ons op de hoogte van de werkzaamheden van MoTiv aan de TU Delft. Telkens vertelt een van de werkers in het veld iets over vorm, inhoud en doel van deze Motiv-presentie aan de TU Delft.

Nieuwe rituelen ontdekken aan de andere kant van de oceaan

Günther Sturms

Afgelopen oktober was ik samen met Renske en David aan de overkant van de oceaan. We hebben de ons enkele dagen lang verdiept in leiderschap. Tijdens de International Leadership Association in Vancouver werden we ondergedompeld in lezingen, workshops, netwerk borrels over leiderschap. Vooral een seminar over vrouwelijk leiderschap in de academische wereld was zeer inspirerend.

Het bezoek gaf me ook de gelegenheid om rondom de conferentie rituelen te ontdekken ‘die je normaal alleen in films ziet’. Om het met de woorden van Guus Meeuwis te zeggen.

Zo vierden we samen Thanksgiving. Deze dag wordt in Canada op de tweede maandag van oktober gevierd, dit jaar op 9 oktober. De feestdag is ietsje anders dan de variant in de Verenigde Staten. Maar ook hier staat de ‘goede oogst’ centraal. Het is goed te vergelijken met onze oogstdankdag. Overal zie je pompoenen. Wij hebben tijdens de maaltijd uiteraard een gesprek gehad over ‘waar ben je zelf dankbaar voor’.

Maar ook Halloween kwam voorbij. Wij kennen in Nederland inmiddels de traditionele kerstverlichting. Mensen decoreren hun huis en tuin met kerstlichtjes, kerstrendieren, etc. In Canada is Halloween net zo groots. Tuinen stonden vol met spoken, skeletten, pompoenen, etc. Soms zelfs bewegende taferelen. Mensen leven zich helemaal uit. Uiteraard staan winkels ook vol. Ik moest erg wennen aan alle skeletten. Het gaat wel heel ver.

Gelukkig kwam ik ook in aanraking met meer kerkelijke feest Dia de los Muertos, de Mexicaanse feest- en herdenkingsdag. De dag is een combinatie van precolumbiaanse en katholieke tradities, zeg maar allerheiligen en allerzielen. In deze periode rond de dag van de doden maakt men graven van dierbaren schoon en versiert deze. Men strooit sporen van geurige bloemblaadjes. Veel families bouwen thuis, maar ook in kerken altaren. Hier wordt voedsel geofferd. Al het voedsel is bedoeld voor de zielen van de doden. Ook hier worden veel schedels gebruikt als symbool.

Ik zag de altaren opgebouwd worden in lokale kleine kerkjes. Met een aantal mensen ging ik in gesprek hierover. Uiteraard in mijn beste Spaans. Terwijl wij in Europa op allerzielen vooral ‘namen noemen’  worden hier andere ‘beeldvormers’ gebruikt: bloemen, geuren, foto’s. Ik was verbaasd hoe open en gastvrij de katholieke parochies hier in meegaan.

Bijna had ik de winkel met skeletten helemaal leeggekocht.

Terug naar inhoud

7. AANKONDIGING KERSTSPEL SMORGENS 1e KERSTDAG: SAVE THE DATE

Mirjam van Bijlert-Poppe

Beste gemeenteleden,  

Met veel enthousiasme willen wij u uitnodigen voor het kerstspel van de kinderen op eerste kerstdag (KaHn, van ca. 11-12). Onze kinderen gaan dan een prachtig kerstspel genaamd “De zoektocht van de drie wijzen naar de ster” voor u opvoeren.

In dit hartverwarmende spel volgen drie wijzen een schitterende ster, wat zullen ze vinden?

Wij willen graag iedereen uitnodigen om dit kerstfeest met ons te delen. Of u nu wel of geen kinderen heeft, uw aanwezigheid wordt zeer gewaardeerd. Hoe meer zielen, hoe groter de vreugde! Laten we samen de betekenis van Kerstmis vieren en genieten van het talent van onze kinderen. 

Dus, kom allemaal naar de kerk op eerste kerstdag ’s morgens! en laat uzelf meeslepen in dit prachtige kerstverhaal. Samen kunnen we de sfeer van kerst verspreiden en genieten van de blijdschap die deze bijzondere tijd van het jaar met zich meebrengt. 

We kijken ernaar uit om u te verwelkomen en samen dit speciale moment te delen. We houden tijdens de advent nog op de hoogte van de vorderingen!

Terug naar inhoud

8. Doorkijkje

Otto Kroesen

In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.
(Genesis 2:9)

Kenners van de mythologie van het oude oosten hebben allang ontdekt dat ook in andere mythen van het paradijs twee bomen staan. Om precies te zijn: de zon komt op in het oosten tussen twee bomen en zo rijst de zon tot zijn glorie.

De triomfboog is daaraan ontleend: een farao of koning die na een overwinning huiswaarts keert, rijdt symbolisch met zijn leger tussen de twee pijlers van een boog door zoals de zon opgaat tussen de twee bomen in het paradijs. Die twee bomen symboliseren de levenskracht om het even of het van de zon of van de keizer is. De vijand wordt met voeten getreden.

Kortom, twee bomen in Genesis: niks bijzonders.

Met een van die twee is toch wat aan de hand, in de bijbel althans. Hij betreft de kennis van goed en kwaad. Als je ervan eet word je je bewust van het kwaad. Eigenlijk wist je al wat kwaad was, want dat is: eten van die boom. Maar als je het doet ervaar je het ook. Dat is het verschil dat Israël aanbrengt.

Bij de zondeval neemt het kwaad overigens niet een maar twee gestalten aan. Eva kan niet van die appel afblijven: het is een simpel symbool voor het verleidelijkheid van de kwade mogelijkheid. Dus is het haar schuld? Dat zegt Adam ook en precies dat is de tweede gestalte van de zondeval: hij neemt voor zijn keuze geen eigen verantwoordelijkheid maar verschuilt zich achter de ander.

Volgens een aantal uitleggers gaat het hier niet over seks maar over arbeid: ook heden ten dage in de arbeidssituatie zijn er nog steeds twee gestalten van de zondeval. Het eerste is: de gemakkelijkste weg kiezen. Het tweede: de fouten op de anderen afschuiven.

Terug naar inhoud