Verbinden

De inspiratie van de grote momenten in de geschiedenis van God en mens werkt verbindend. Daartoe dienen de kerkdiensten. Maar het is ook een taak steeds opnieuw verbindingen tussen mensen te creëren.

Dat gebeurt in de eerste plaats door na de diensten elkaar te spreken. Het gebeurt ook in de voorbereidingsgroepen voor de diensten en in de vele kleine taakgroepen die er zijn.

Regelmatig wordt er een gemeentezondag georganiseerd, soms over het beleid, soms over een maatschappelijk thema, soms bedoeld als onderlinge verkenning. De deelnemers in deze gemeenschap komen binnen via de kerkdiensten en ontmoeten van daaruit elkaar. Dat is eigenlijk de omgekeerde volgorde vergeleken met vroeger tijden toen de kerk nog midden in het dorp stond.

Om elkaar ook buiten de diensten iets beter te leren kennen en te weten van elkanders betrokkenheid zijn er de laatste jaren ook zogenaamde huiskamergesprekken, waarin de leden van de gemeenschap in kleinere groepen eens in het jaar elkaar en elkanders inspiraties iets beter leren kennen.

Een pastorale werkgroep met betrekking tot “lief en leed” draagt eveneens bij aan deze verbindende functie. De bloemen vanuit de kerk worden gebracht bij iemand van wie men weet dat er tegenslag is of iets vreugdevols, bezoeken worden georganiseerd, en zo proberen we met elkaar mee te leven. Bij gelegenheid worden ook vanuit deze gemeenschap initiatieven of diaconale projecten gesteund om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de samenleving.