Visie

“Onze maatschappij heeft mensen nodig die iets te zeggen hebben en die dat ook kunnen doen, omdat zij iets in huis hebben qua overtuiging, liefde en inzicht. Wij zijn een gemeenschap die een voedingsbodem is van zulke mensen, ook om zelf zulke mensen te worden en een bijdrage te kunnen leveren aan een rechtvaardiger en barmhartiger wereld. Onze inspiratie is gebaseerd op de goede boodschap uit de bijbel.”

Bovenstaande kan gelden als de missie van onze gemeenschap. Van oorsprong betekent het woord oecumene: de hele bewoonde wereld. Dat de Kerk aan het Noordeinde oecumenisch samenwerkt als katholiek en protestant is omdat zij een gemeenschappelijke missie hebben.

In vroeger tijden werden er missionarissen op uit gestuurd om overal kerk en evangelie te brengen. Wij leven in een tijd dat die missie voorbij is. Wij leven in een wereld die reeds door het evangelie is aangeraakt. Nu moet het evangelie ook doordringen.

De samenleving en het leven gaan nooit automatisch verder. Telkens zijn er tijden van crisis. Maar in de barsten en breuken breekt ook het licht door. Wonderen gebeuren, verrassingen. Wat niets voorstelt wordt door God op een voetstuk gezet en ieder die denkt iets voor te stellen moet een toontje lager zingen (I Corinthiërs 1: 18 – 25).

Nu de missie van de kerk voorbij is, heeft het bedrijfsleven zich meester gemaakt van het woord “missie”. Bedrijven moeten zich heden ten dage legitimeren door een positieve missie uit te stralen. Vaak zijn het goedbedoelde mooie woorden, maar het voordeel is dat bedrijven nu ook gehouden kunnen worden aan hun eigen beloften. Het werk aan maatschappelijke verandering moet vaak daar plaatsvinden. Er zijn mensen nodig die dat aankunnen.

Via de mission statements van het bedrijfsleven is het woord missie weer in de kerken teruggekeerd: allerlei kerken hebben een mission statement. Ook zij moeten zich legitimeren als organisaties die een bijdrage leveren aan de samenleving. Ook de Kerk aan het Noordeinde wil een bijdrage leveren aan de samenleving.

“Laat ons mensen maken” (Genesis 1: 26), zegt God aan het begin van de schepping. Tegen wie zegt hij dat? “Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn…” – dat zegt hij tegen mensen die waarschijnlijk nog niet zo heel erg zijn evenbeeld zijn. Hoe komen wij aan mensen die geïnspireerd zijn en verantwoordelijkheid (kunnen) dragen om een wereld die gebrekkig is of in scherven ligt de toekomst in te dragen? – Dat is ook onze vraag vandaag.

De missie van de Kerk aan het Noordeinde is inspiratie aan te boren door de dagelijkse betrokkenheid te plaatsen in het groot verband van inspirerende en dragende momenten in de geschiedenis van God en mens. Zo bouwen wij aan “de mens”.